Patryk Brzozowski – stypendystą USKI

Gratulujemy Patrykowi Brzozowskiemu, który został laureatem Programu Stypendialnego Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w ramach Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Stypendium przyznane zostało na okres I semestru: od dnia 01 września 2013 roku do dnia 20 października 2013 roku w wysokości 150,00 PLN miesięcznie....