Informacja dla uczniów klas I po szkole podstawowej na temat zasad wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym

Szkoła oferuje naukę trzech przedmiotów rozszerzonych.  Dla wybranego profilu klasy jeden przedmiot rozszerzony jest obowiązkowy, dwa pozostałe wybiera uczeń. Nauczanie wybranych przez ucznia przedmiotów rozszerzonych jest organizowane przez II LO  w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, których liczebność musi zostać zaakceptowana...