11 listopada – uroczystości ku czci patronki miasta Łowicza św. Wiktorii. W uroczystościach brała udział reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu i Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Łowicz ze sztandarami. Nad przygotowaniem pocztów sztandarowych czuwały p. Agnieszka Pawłowska-Kalinowska i p. Anna Żaczek.