27 listopada na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w klasach pierwszych po gimnazjum odbyły się warsztaty z pracownikami Urzędu Skarbowego w Łowiczu: panią Agnieszką Wielemborek – Kierownikiem Referatu Obsługi Bezpośredniej oraz panią Bożeną Kaczmarek – kontrolerem skarbowym w Jednoosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych. Uczniowie dowiedzieli się o najważniejszych zagadnieniach z zakresu podatków: rodzaju podatków, form opodatkowania działalności gospodarczej, stawek podatkowych, terminów płacenia podatków oraz o zmianach, które zaszły w prawie podatkowych od roku 2018. Ponad to uzyskali informacje o karach i obciążeniach wynikających z takich negatywnych praktyk jak: uporczywe niepłacenie podatków, nieprzestrzeganie terminów oraz firmanctwo. Dzisiejsze spotkania  były możliwie, dzięki niedawno podpisanej przez II LO współpracy z Urzędem Skarbowy w Łowiczu.
Opracowała: Agnieszka Anyszewska