Na początku czerwca uczniowie klas 1c, 1d i 1e wraz z p. Kamilą Stępień, p. Pawłem Salamondrą, p. Agnieszką Sławińską i p. Beata Kunikowską realizowali wyjazd terenowy w Góry Stołowe w ramach projektu „Ekologiczni dla atmosfery” finansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Celem wyjazdu były zajęcia ekologiczne prowadzone przez pracownika Parku Narodowego Gór Stołowych- p. Małgorzatę Fugowską, która podzieliła się swoją wiedzą na temat powstawania i geologii Gór Stołowych, przystosowaniami roślinności do życia w górach oraz stopniem zanieczyszczenia pyłowego powietrza na tym terenie. W czasie wyjazdu zostały wykonane pomiary zanieczyszczeń pyłowych powietrza przy pomocy sprzętu zakupionego w ramach dotacji.
Poza aspektem naukowym, podziwialiśmy piękne widoki, bo pogoda okazała się rewelacyjna. Pozostaje jedna myśl, że musieliśmy zasłużyć na nią ciężką i wytężona pracą w ciągu roku szkolnego. Pomimo wysiłku włożonego w górskie wędrówki mamy nadal zapał na kolejny górski wyjazd.

Opracowała: Kamila Stępień