Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia – pokoju nauczycielskiego na parterze budynku.
Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.

Termin złożenia oferty do dnia 15.06.2020 roku do godz. 12:00

zapytanie ofertowe pokój naucz.

oferta pokój nauczycielski