Koło Teatralne  „ARTEM”

 

„ Z życiem, jak ze sztuką w teatrze;

ważne, nie jak długo trwa, ale jak jest zagrana.”

Seneka Młodszy

 

 

Od roku szkolnego 2018/2019 w murach naszej szkoły z inicjatywy uczniów powstało Koło Teatralne „ARTEM”. Podstawowym założeniem KT jest działalność twórcza młodzieży w różnych dziedzinach, rozwój emocjonalny, uczuciowy i ruchowy oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych takich jak: potrzeba poznawcza, ruchu, różnorodnego działania, zabawy, twórczości a także potrzeby akceptacji i sukcesu, więzi
i kontaktu z rówieśnikami.

 

Najważniejsze Cele KT to: rozwijanie zainteresowań teatrem, zdobywanie
i pogłębianie wiedzy z zakresu teatru i technik teatralnych, zapoznanie z technikami pracy aktora, ćwiczenia z zakresu odgrywania ról, nawiązanie współpracy z teatrami oraz instytucjami propagującymi działalność sceniczną i integracja środowiska uczniowskiego. Cele będą realizowane poprzez systematyczne spotkania zespołu teatralnego, pracę nad spektaklami i wystawianie sztuk teatralnych oraz organizację wyjść i wyjazdów do teatrów
i innych instytucji kulturalnych. Opiekunem KT jest pedagog szkolny Beata Kunikowska.

 

Zapraszamy na spotkania, każdy może spróbować swoich sił, nie wahaj się w każdym momencie można do nas dołączyć!!!