Szkolne Koło GLOBE powstało w listopadzie 2013 roku z inicjatywy nauczyciela geografii i opiekuna Koła Pani Magdaleny Przyłuskiej, po tym jak II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu oficjalnie dołączyło do międzynarodowego programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – badawczego programu edukacyjnego, który łączy uczniów, nauczycieli
i naukowców w działaniu na rzecz poznania problemów środowiska naturalnego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Uczniowie w ramach programu GLOBE systematycznie prowadzą badania lokalnego środowiska przyrodniczego w zakresie m. in. atmosfery
i klimatu, hydrologii, gleb, pokrycia terenu, badań biologicznych, fenologii. Prowadzą obserwacje i pomiary terenowe, badania laboratoryjne, formułują pytania i testują stawiane hipotezy. Umieszczają i wizualizują dane korzystając z dedykowanego serwera. Działania prowadzone są pod kierunkiem krajowego koordynatora i nauczycieli, a merytorycznie wspomagane przez grono naukowców. W ramach Programu GLOBE w 110. krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20 000 szkół badających problemy środowiska przyrodniczego oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

 

W ramach SK GLOBE w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu członkowie Koła wykonują codzienne obserwacje meteorologiczne – procent pokrycia nieba chmurami, rodzaje chmur, występowanie smug kondensacyjnych oraz inne elementy związane z zachmurzeniem nieba. Obserwacje wykonywane są każdego dnia
w południe słoneczne i wpisywane do specjalnych formularzy. Raz w tygodniu uczniowie wprowadzają dane na amerykańską stronę internetową oraz analizują otrzymane wyniki.