„Szkolne Koło Edukacji Obywatelskiej”

Zostało powołane do życia we wrześniu 2019 r.
Koło zainteresowań jest ofertą skierowaną do uczniów zdolnych, wykazujących szerokie zainteresowania
naukami społecznymi i edukacją z zakresu prawa. Udział w zajęciach umożliwia młodzieży uzyskanie
wiedzy na temat uprawnień i obowiązków obywatelskich oraz kształtowanie umiejętności i postaw
niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i lokalnego środowiska. Zajęcia
stanowią etap przygotowań młodzieży II LO do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
Opiekunem koła jest p. Tomasz Żabka, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.