Egzamin maturalny w nowej formule

 

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO „FORMUŁA 2022” ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:

WWW.KOMISJA.PL

http://komisja.pl/pobierz/sesja_2022/20210928_EM_2022_Informacja_AKT_1.pdf

 

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1. Deklaracje maturalne w postaci plików do pobrania EGZAMIN MATURALNY „FORMUŁA 2022” http://komisja.pl/info.php?i=158

 

2. Harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego „FORMUŁA 2022”. http://komisja.pl/pobierz/sesja_2022/e8_em_komunikat_o_harmonogramie_2022.pdf

 

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

http://komisja.pl/pobierz/sesja_2022/e8_em_komunikat_o_przyborach_2022.pdf

 

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2022/em_komunikat_o_dostosowaniach_2022.pdf

 

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2022/em_komunikat_o_egzaminie_z_informatyki_2022.pdf