Samorząd Uczniowski to istotny organ szkoły, który pozwala uczniom realnie uczestniczyć
w jej życiu i mieć wpływ na jej funkcjonowanie. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły – członkiem samorządu uczniowskiego naszej szkoły staje się automatycznie każdy uczeń
w momencie przyjęcia do szkoły i przestaje nim być w chwili, gdy szkołę opuszcza. Samorząd jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów, reprezentuje ich interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działania wywiera wpływ na funkcjonowanie szkoły, może współdecydować o kwestiach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Uczniowie w sposób demokratyczny wybierają swych przedstawicieli, uczestniczą w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

A oto skład obecnego zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

Przewodniczący – Maciej Kucharek (2e)

Członkowie Zarządu – Gabriela Kucińska (2e) i Jakub Gałaj (2a)

Sekretarz i opiekun kroniki SU- Aleksandra Wawrzyn, Klaudia Zagawa, uczennice klasy 3e.

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są p. Kamila Stępień i p. Agnieszka Anyszewska.

 

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – angażując się
w akcje charytatywne obejmujące nasz powiat, pomagając w organizacji akcji ogólnopolskich jak choćby Szlachetna Paczka, biorąc czynny udział w spotkaniach Młodzieżowej Rady Miejskiej, włączając się w organizację uroczystości i imprez szkolnych, organizując zbiórkę surowców wtórnych, przygotowując gazetki ścienne, prowadząc Kronikę Samorządu Uczniowskiego lub realizując swój ciekawy pomysł. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność Samorządu Uczniowskiego – możliwości jest wiele, każdy może znaleźć coś dla siebie. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.