Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego prowadzimy dla uczniów uzdolnionych ruchowo. W ramach SKS przygotowujemy uczniów przede wszystkim do zawodów sportowych. Uczestniczymy w programie SKS utworzonym przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji. W celu urozmaicenia naszych zajęć organizujemy mecze kontrolne z innymi szkołami z powiatu łowickiego. Wyjeżdżamy na zawody lekkoatletyczne halowe LZS w Spale, aby sprawdzić nasze umiejętności, a także rywalizować
z  reprezentantami innych szkół.

Spotkania SKS odbywają się w poniedziałki w godzinach 14:30-15:30 oraz w środy 15:10-16:10.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW

Opiekunki –  Zofia Kucharska oraz Magdalena Ochmańska-Zrazek.

Brak danych