W dniu 15 października 2014 roku w obecności Pana Krzysztofa Figata, Starosty Łowickiego, reprezentującego organ prowadzący Szkołę, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, reprezentowanym przez Panią Dorotę Urbańską, Dyrektora Szkoły, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, reprezentowaną przez st.bryg. Jacka Szeligowskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

         Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu podczas wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałej klasy o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne.

         W ramach współpracy w klasach mundurowych prowadzone są zajęcia z przedmiotu edukacja obronna, prowadzone przez Panią kapitan Barbarę Błaszczyk, podczas których uczniowie mają możliwość poznać zarówno w teorii, jak i w praktyce specyfikę pracy strażaków.

         Dodatkowo młodzież naszej szkoły corocznie uczestniczy w wakacyjnych obozach strażackich, bierze udział w ćwiczeniach jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ma zajęcia praktyczne w jednostce straży pożarnej, a Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu gości na szkolnych uroczystościach związanych        z nadawaniem wyższych stopni szkolnych kadetom.