KOŁO WOLONTARIATU II LO W ŁOWICZU

 

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

    z jakim tej pomocy się udziela”.

Jan Paweł II

 

W dniu 11 października 2017r. na zebraniu zarządu Samorządu Uczniowskiego zostało powołane Koło Wolontariatu i wybrana Rada Wolontariatu II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

 

Zespół Szkolnego Koła Wolontariatu tworzą chętni uczniowie ze wszystkich klas, spośród których została wybrana Rada Wolontariatu. Są to: Agata Dąbrowska, Marysia Strycharska-Gać, Paulina Graszka, Weronika Jurga, Kamila Stańczyk, Aleksandra Wawrzyn, Weronika Bębenista, Sandra Jagoda, Natalia Wójcik.  Pracę Koła koordynuje dwóch nauczycieli-
p. Izabela Owczarek i p. Beata Kunikowska.

 

Postanowienia ogólne Szkolnego Koła Wolontariatu

 

 • Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 • Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 • Koło Wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Cele i założenia działań:

 

 1. Zapoznanie się z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Bezinteresowne zaangażowanie się na rzecz potrzebujących.
 3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 4. Rozwijanie empatii i tolerancji.
 5. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
 6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 7. Udział w akcjach charytatywnych wspierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.
 8. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.
 9. Diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym oraz inicjowanie działań.

 

„Chcemy wspierać słabych i potrzebujących, jesteśmy otwarci na pomoc drugiemu człowiekowi, nie boimy się wyzwań. Szanujemy siebie nawzajem, jesteśmy tolerancyjni i odpowiedzialni”