W dniu 21 października 2016 roku w murach naszej szkoły podpisane zostało porozumienie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu z Zakładem Karnym w Łowiczu. Liceum reprezentowała Pani Dyrektor Dorota Urbańska oraz przedstawiciel organu prowadzącego Pan Krzysztof Figat – Starosta Łowicki, a Zakład Karny Pan ppłk Krzysztof Sznicer – Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu.

         Porozumienie określa zasady współpracy podczas realizacji zadań w zakresie edukacji   i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałych klas o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne.

         W ramach porozumienia są prowadzone zajęcia z majorem Zdzisławem Kryściakiem, funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Łowiczu. Lekcje te pozwalają młodzieży dowiedzieć się m.in. jak zorganizowane są więzienia w Polsce, jaka jest specyfika pracy Służby Więziennej oraz jak dużej odporności psychicznej wymaga ta praca.

          Ponadto funkcjonariusze prowadzą zajęcia m.in. z zagadnień bezpieczeństwa, resocjalizacji i readaptacji skazanych, czy chociażby psychologicznych aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności.

         W ramach podjętej współpracy co roku odbywają się w Zakładzie Karnym w Łowiczu warsztaty profilaktyczne dla uczniów II LO.

         Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu Pan ppłk Krzysztof Sznicer uczestniczy w uroczystościach szkolnych, w tym w nadawaniu wyższych stopni szkolnych kadetom.