„Uczony w swojej pracowni nie tylko technikiem, a również
dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak
czarodziejska baśń”

Maria Składowska Curie
 
Koło ma na celu rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej i talentów uczniów, poprzez
rozszerzanie wiedzy o treści spoza programu nauczania obowiązującego w szkołach
ponadgimnazjalnych.
 
Program jest przeznaczony dla uczniów przygotowujących się
do konkursów przedmiotowych oraz do miłośników chemii szczególnie zainteresowanych
przedmiotem i chcących poszerzać swą wiedzę i umiejętności.
 
CELE KOŁA CHEMICZNEGO
-rozwijanie i rozbudzanie zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną,
-zrozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w otoczeniu,
-umiejętne posługiwanie się w życiu codziennym zdobytą widzą chemiczną,
-posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów,
-opanowanie czynności praktycznych w pracy ze sprzętem laboratoryjnym,
-rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej poprzez projektowanie
i przeprowadzanie prostych doświadczeń,
-kreowanie w uczniach chemicznego sposobu myślenia,
-przygotowanie uczniów do konkursów chemicznych,
-udział uczniów w tworzeniu projektów.


Opiekunowie:
Izabela Owczarek
Kornelia Piorun