Wyniki naboru do klas pierwszych

Nauczyciel odpowiedzialny: Bogusław Jarecki