Rozdanie świadectw

Nauczyciel odpowiedzialny: Wychowawcy klas pierwszych i drugich