Rekrutacja uczniów do naszej szkoły

Nauczyciel odpowiedzialny: Bogusław Jarecki, Mateusz Czajka