Najlepsze wyniki w nauce

Największy sukces spośród nagrodzonych uczniów klas trzecich to uzyskanie średniej ocen w klasie trzeciej 5,22 (końcowej 4,88) przez Annę Haczykowską z klasy 3d. Uczennica odebrała świadectwo z biało-czerwonym paskiem, zaś rodzice List gratulacyjny.

Nagrody książkowe za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce średnia 4, 5 i powyżej oraz wzorowe zachowanie otrzymali:
Cezary Palewicz kl. 3b śr. 4,5 roczna 4,7
Sylwia Wawrzyńczak kl. 3b śr. 4,5 roczna 4,67
Bartłomiej Sekuła kl. 3e śr. 4,5 roczna 4,92

Rodzice otrzymali Listy gratulacyjne.