Uczeń klasy II B Matematyczno – Fizyczno-Informatycznej, Paweł Graczyk, zakwalifikował się do drugiego etapu XLVII Olimpady Geograficznej. W pierwszym etapie Paweł zmierzył się z bardzo aktualnym tematem i w swojej obszernej pracy opisał geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności  i rozprzestrzenianie się chorób w województwie łódzkim. Praca została napisana pod kierunkiem p. Magdaleny Przyłuskiej.

Celem Olimpiady Geograficznej jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, pobudzanie do twórczego myślenia, rozwijanie uzdolnień, podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej i umiejętności jej wykorzystania w praktyce.

Opracowała: Magdalena Przyłuska