Zarząd Powiatu przyznał w dniu 28 września 2011 r. „STYPENDIUM STAROSTY ŁOWICKIEGO” następującym uczniom naszej szkoły:

  • Monika Igielska – (klasa 3b) za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,86)
  • Marcin Iwański – (klasa 3b) za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,64)