Starosta Łowicki przyznał 28 września 2016r. stypendium dla 1 ucznia z naszej szkoły. Stypendium otrzymał Cezary Palewicz (klasa 3b) za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

oprac. B. Jarecki