Oto fotorelacja z trzeciej, ostatniej mobilności w Polsce w ramach projektu Erasmus Plus pt. „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego we współpracy z dwoma partnerami, ze szkołą z Grecji oraz szkołą z Włoch..

Było to spotkanie podsumowujące wszystkie działania dokonane podczas realizacji całego projektu.