Prezentujemy kolejny rezultat projektu z Programu Erasmus+ pt. Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów, który szkoła realizowała w latach 2019 – 2022 razem ze szkołami w Grecji i Włoszech.

Są  to 3 finalne filmy, które powstały na bazie działań podczas trzech mobilności uczniowskich. Wykorzystano w nich materiały, filmy i zdjęcia z wszystkich wspólnych działań. Jest to wytwór pracy uczniów, biorących udział w projekcie. Pracując nad tym rezultatem uczniowie rozwijali swoje kompetencje kluczowe, m.in. cyfrowe, językowe, społeczne i kulturowe. Przede wszystkim rozwinęli swoje umiejętności w zakresie TIK.

Oto one: