Dziś od samego rana uczniowie rozszerzający biologię z klas drugich i trzecich uczestniczyli w wyjeździe terenowym do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Mieliśmy okazję zobaczyć na żywo żmiję zygzakowatą oraz wiele gatunków charakterystycznych tylko dla terenów Mazowsza. Pracownik parku bardzo chętnie i ciekawie opowiadał o funkcjonowaniu parku, jego terenie i działaniach z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Wyjazd był dla uczniów całkowicie bezpłatny i możliwy dzięki realizacji projektu „Eko-logiczni dla atmosfery” finansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.