W dniu 26 listopada 2008 r. o godz. 12.00 w Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu odbyła się uroczystość z okazji 50 – lecia honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W podziękowaniu za pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa zostały wręczone pamiątkowe medale. Na ręce Pani Dyrektor został wręczony pamiątkowy medal również dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.