28 listopada 2016r. odbyła się wycieczka do Centrum Krwiodawstwa w Łodzi.Grupa 15 krwiodawców z II LO miała możliwość poznania pracy placówki od podszewki.
Pracownik centrum, pani Jolanta Sieradza, przypomniała ideę honorowego krwiodawstwa, omówiła zasady przystąpienia do klubu honorowych dawców krwi oraz zapoznała nas z funkcjonowaniem poszczególnych działów centrum.

oprac. E. Dróżka