W dniach od 21 do 25 października 2013 na terenie II LO SKPCK przeprowadziło zbiórkę ziemiopłodów oraz artykułów spożywczych. Zebrane produkty przekazano łowickiej stołówce PCK.

oprac. Natalia Liberska – 2c