Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Dyrektor: mgr Dorota Urbańska

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Ruta-Kucińska

Język polski
Marzenna Iwańska
Anna Żaczek
Paulina Szymkowicz


Język angielski
Izabela Dubel-Plichta
Sylwia Fabich
Wioletta Grzywacz
Joanna Janiak

Język niemiecki
Agnieszka Anyszewska
Agnieszka Ruta-Kucińska
Agnieszka Sławińska

Język rosyjski
Marta Czerwińska

Historia i Edukacja prawna
Agnieszka Wróbel

Historia i społeczeństwo
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska
Agnieszka Wróbel


Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska

Geografia
Dorota Urbańska
Aneta Kędziora


Fizyka
Piotr Jędracha

Matematyka
Dorota Garstka
Agnieszka Osiołkowska
Piotr Jędracha

Biologia, Edukacja ekologiczna, Przyroda, WDŻ
Ewa Dróżka

Chemia, Przyroda
Maria Żuchowska

Informatyka i Informatyka w biznesie
Bogusław Jarecki

Wychowanie fizyczne
Zofia Kucharska
Magdalena Ochmańska-Zrazek

Edukacja dla bezpieczeństwa
Dorota Urbańska

Podstawy przedsiębiorczości i Ekonomia w praktyce
Agnieszka Anyszewska

Wiedza o kulturze
Wioletta Grzywacz

Edukacja obronna
kpt. Barbara Błaszczyk
podkom. Sławomir Sobieszek
mjr Zdzisław Kryściak
ppłk Wiesław Głowacki


Religia
Ewa Skierska
ksiądz Jacek Zieliński


Samoobrona i judo, taekwondo
Kamil Sobol

Psychologia w praktyce
Ewa Michalak

Biblioteka
Anna Grabka

Pedagog szkolny
Beata Kunikowska

Psycholog
Ewa Michalak

Logopeda
Anna Mostowska

Nauczyciele wspomagający
Dorota Urbańska
Ewa Michalak
Beata Kunikowska


Rehabilitant
Justyna Baranowska