Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Dyrektor: mgr Agnieszka Ruta-Kucińska

Język polski
Marzenna Iwańska
Anna Żaczek


Język angielski
Izabela Dubel-Plichta
Sylwia Fabich
Wioletta Grzywacz
Joanna Janiak

Język niemiecki
Agnieszka Anyszewska
Agnieszka Ruta-Kucińska
Agnieszka Sławińska
Alicja Kalińska
Monika Kleczyńska

Historia
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska
Agnieszka Wróbel


Historia i społeczeństwo
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska
Agnieszka Wróbel


Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Pawłowska-Kalinowska

Geografia
Dorota Urbańska

Fizyka
Piotr Jędracha
Dariusz Gawroński
Piotr Mikina


Matematyka
Dorota Garstka
Mateusz Czajka
Piotr Jędracha

Biologia, Przyroda
Kamila Stępień

Chemia
Izabela Owczarek
Kamila Stępień


Informatyka i Informatyka w biznesie
Bogusław Jarecki

Wychowanie fizyczne
Zofia Kucharska
Magdalena Ochmańska-Zrazek
Iwona Grzegory-Gajda

Edukacja dla bezpieczeństwa
Dorota Urbańska

Podstawy przedsiębiorczości i Ekonomia w praktyce
Agnieszka Anyszewska

Wiedza o kulturze
Wioletta Grzywacz

Edukacja obronna
kpt. Barbara Błaszczyk
podkom. Sławomir Sobieszek
mjr Zdzisław Kryściak
ppłk Wiesław Głowacki


Religia
Ewa Skierska
ksiądz Jacek Zieliński


Samoobrona i sztuki walki
Kamil Sobol
Iwona Grzegory-Gajda

Psychologia w praktyce
Ewa Michalak

Biblioteka
Magdalena Ochmańska-Zrazek

Pedagog szkolny
Beata Kunikowska

Psycholog
Ewa Michalak

Logopeda
Anna Mostowska

Nauczyciele wspomagający
Dorota Urbańska