Plan lekcji obowiązujący od 08 maja 2017r.
Klasa 1a

Klasa 1e

Klasa 2a

Klasa 2c

Klasa 2e


Plan ważny od 08 maja 2017r.

UWAGA: zastrzegamy możliwość dokonania drobnych "kosmetycznych" zmian!