Plan lekcji obowiązujący od 11 września 2017r.
Plan lekcji obowiązujący od 11 września 2017r

Klasa 1a
Klasa 1e
Klasa 2a
Klasa 2e
Klasa 3a
Klasa 3c
Klasa 3e