Historia szkoły
II Liceum Ogólnokształcące powstało w 1992 roku.

Pierwszym dyrektorem II LO został dr Tadeusz Żaczek.

W roku szkolnym 1995/96 pierwsi absolwenci naszego liceum otrzymali świadectwa dojrzałości. II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu jest szkołą dynamicznie rozwijającą się.

W szkole (pozbawionej barier architektonicznych) młodzież kształci się także w klasach integracyjnych. Inicjatywy podejmowane przez Radę Pedagogiczną, kierownictwo szkoły oraz ściśle ze szkołą współpracującą Radą Rodziców wyznaczają nowe zadania dla szkoły. Zmodernizowano i zorganizowano nowe pracownie, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne. Od 28 grudnia 2005 roku szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika.
25. 10. 2006 r. II Liceum Ogólnokształcące otrzymało sztandarufundowany m. in. przez Radę Rodziców.

Od dnia 1 września 2007 r. placówką kieruje mgr Dorota Urbańska.

II Liceum Ogólnokształcące ukończyło już 2079 absolwentówDokumenty powołujące:


(1992) DECYZJA KURATORA OŚWIATY w Skierniewicach z dnia 11 sierpnia 1992 roku w sprawie: powołania Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu.

(1995) DECYZJA KURATORA OŚWIATY w Skierniewicach z dnia 15 maja 1995 roku, nr KO.III-O11-1/16-12/95 w sprawie: powołania Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu.

(1997) AKT ZAŁOŻYCIELSKI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 1997 roku wydany przez Kuratora Oświaty w Skierniewicach.

(2002) UCHWAŁA Nr XXXVIII/224/2002 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego z Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2 oraz nadania statutu II Liceum Ogólnokształcącemu w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2.

(2005) UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu w Łowiczu.