Rada Rodziców
Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Prezydium Rady:
Przewodnicząca Rady Rodziców - Tadeusiak Katarzyna - 2a
Za – ca przewodnicz. Rady - Kędziora Beata -1e
Skarbnik Rady - Wieteska Renata-3d
Sekretarz Rady - Chmurska Agnieszka -3c
Członek - Myszkowski Adam -3a
Członek - Legat Ewelina -3b
Członek - Czekaj Marcin -1a
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Foks Małgorzata -2e
Komisja Rewizyjna - Wieczorek Marzena -3e
Komisja Rewizyjna - Dobrzyńska Monika -2c

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Ułańska 2

29928800010000
103620000010
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu ul. Zduńska 2

Ważne !! Wpłacając pieniądze na konto Rady Rodziców prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia.