Baza lokalowa
Siedzibą II Liceum Ogólnokształcącego jest budynek Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Uczniowie II LO korzystają z 11 izb lekcyjnych, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, biblioteki i czytelni, w której znajduje się centrum multimedialne. Zajęcia edukacyjne odbywają się w bardzo dobrych i estetycznych warunkach lokalowych. Klasopracownie wyposażone są w nowoczesne środki dydaktyczne. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Funkcjonują trzy oddziały integracyjne, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Sala nr 11
Sala nr 11


Sala nr 8
Sala nr 8


Sala nr 8
Sala nr 8


Sala nr 25
Sala nr 25


Sala konferencyjna
Sala konferencyjna


Sala wychowania fiz.
Sala wychowania fiz.


Sala wychowania fiz.
Sala wychowania fiz.


Monitoring
Sklepik szkolny


Łazienki
Łazienki


Gab. pedagoga i psychologa
Gab. pedagoga i psychologa


Automat z napojami
Automat z napojami


Korytarz szkolny
Korytarz szkolny


Korytarz szkolny
Korytarz szkolny


Szafki dla uczniów
Szafki dla uczniów


Biblioteka
Biblioteka


Budynek szkolny
Budynek szkolny


zdjęcia Klaudia Kosiorek 2b i Adrianna Słomska 2b
oprac. Bogusław Jarecki