Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pokoju nauczycielskiego

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia – pokoju nauczycielskiego na parterze budynku. Szczegóły oferty w załącznikach. Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym. Termin złożenia oferty do dnia 15.06.2020 roku do godz. 12:00 zapytanie ofertowe pokój naucz. oferta pokój nauczycielski

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pokoju nauczycielskiego Read More »

Ważny komunikat dla maturzystów 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 891) Dyrektor II LO w Łowiczu wprowadził Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym

Ważny komunikat dla maturzystów 2020 Read More »

Nowoczesna pracownia geograficzna gotowa na powrót uczniów

Wychodząc  naprzeciw wymogom nowoczesnej edukacji oraz potrzebom uczniów naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym utworzyliśmy nowoczesną pracownię przyrodniczą. Uroczyste oficjalne otwarcie pracowni planowane było na początek kwietnia 2020 r. Niestety panująca epidemia koronawirusa „skutecznie” to uniemożliwiła. Powstanie pracowni możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączna kwota projektu

Nowoczesna pracownia geograficzna gotowa na powrót uczniów Read More »

Konkurs fotograficzno-literacki rozstrzygnięty

„Kto czyta książki – żyje podwójnie” – mówi Umberto Eco. A czy książki mogą też ożyć kolejny raz? Oczywiście. I temu właśnie miał służyć zorganizowany w naszej szkole 23. kwietnia (w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich) konkurs fotograficzno – literacki na „żywą okładkę”. Zadanie polegało na stworzeniu zdjęcia, które będzie ilustracją do jednej ze

Konkurs fotograficzno-literacki rozstrzygnięty Read More »

Scroll to Top
Skip to content