24 maja 2019 r. przedstawiciele klasy 2e wraz z wychowawczynią Magdaleną Ochmańską-Zrazek i nauczycielką WOS-u Agnieszką Pawłowską-Kalinowską udali się na Dzień Otwartych Koszar, który odbywał się  na terenie Lotniska Wojskowego w kompleksie „Leźnica Wielka” gdzie stacjonują jednostki wchodzące w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej: 1 dywizjon lotniczy oraz 1 batalion kawalerii powietrznej. Uczestniczyli oni między innymi w uroczystym apelu gdzie wyróżnione szkoły odebrały certyfikaty z rąk Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji pilota Jana Śliwki, Dowódcy 25 BKPow gen. bryg. Adama Marczaka oraz Dyrektora Biura ds. Proobronnych MON Waldemara Zubka  potwierdzające zakwalifikowanie do III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Wręczenie certyfikatów poprzedziło odczytanie listu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowanego do uczniów.

Kadeci mieli możliwość zobaczenia sprzętu wojskowego,  na którym na co dzień ćwiczą kawalerzyści 25 BKPow i  żołnierze z jednostek wojskowych stacjonujących zarówno w kraju jak i poza granicami.

Uczestnicy zobaczyli prezentację wyszkolenia z użyciem śmigłowców, w ramach której zrealizowano desantowanie żołnierzy z przyziemienia, na linie. Ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych cieszył się pokaz statyczny śmigłowców wojsk sojuszniczych 1 Powietrznej Brygady Bojowej (1st Combat Aviation Brigade) z USA, z którą 25.BKPow realizuje wspólne zadania lotnicze na terenie Polski.

 

 Opracowała: Magdalena Ochmańska-Zrazek