20 kwietnia 2015r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs historyczno- literacki Bitwa pod Grunwaldem – Jan Matejko „Historia ilustrowana wierszem”, którego organizatorkami były Pani Agnieszka Wróbel i Pani Marzenna Iwańska.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas pierwszych i drugich. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza, a inspiracją był obraz Jana Matejki.

Pierwsze miejsce zajął Jacek Mroczek, uczeń klasy II A. W swoim utworze wykorzystał wiedzę historyczną i bogaty zasób środków językowych. Te cechy wiersza były kluczem do zwycięstwa ucznia w konkursie.

 

oprac. Marzenna Iwańska