Lekcja geologii dynamicznej w praktyce, czyli skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Lekcja odbyła się w klasach 2 a,c,e. Uczniowie mogli zobaczyć skały pochodzące z różnych epok geologicznych i tworzące się w różnych warunkach przyrodniczych. Zapoznać się z ich struktura i teksturą.

oprac. A. Kędziora