Lekcja geografii w klasach 2a , c, e : szata roślinna. Praca w grupach przy wykorzystaniu mapy, atlasów, książek, map konturowych oraz kredek