15 kwietnia 2015r. w naszej szkole odbyły się wykłady z zakresu geografii:„Monitoring środowiska w służbie przyrody i człowieka” oraz „Przestrzeń geograficzna”. Prelekcje przeprowadzili pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego: dr Maria Adamczewska z Zakładu Dydaktyki Geografii, dr Piotr Moniewski z Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej i mgr Michał Kowalski z Katedry Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.

oprac. M. Przyłuska