W dniu 22.10.2014r. odbyło się spotkanie wszystkich klas trzecich z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach Panem majorem Janem Kawczyńskim. Spotkanie dotyczyło naboru do Narodowych Sił Rezerwowych, zasad rekrutacji na poszczególne specjalizacje oraz ogólnych i szczegółowych zasad pracy. Major opowiadał o pracy w wojsku,a także o ciekawostkach jakich doświadczył w ciągu swojej długoletniej pracy. Spotkanie było bardzo interesujące i można było uzyskać wiele informacji. W trakcie spotkania jak i po nim, Pan Major odpowiadał na nasze pytania.

oprac. Sylwia Różycka 3b