Ten rok szkolny zaczął się nietypowo, ze względu na panującą epidemię koronawirusa i czerwoną strefę, w której znalazł się nasz powiat. Tym razem nie było uroczystego wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu państwowego, przemówienia dyrektora szkoły. Każda klasa spotkała się ze swoim wychowawcą w osobnej sali o wyznaczonej godzinie. Pani Dyrektor krótko przywitała uczniów w salach i złożyła życzenia na nowy rok szkolny. Wychowawcy zapoznali wszystkich z procedurami dotyczącymi funkcjonowania II LO w Łowiczu podczas epidemii Covid19.