W dniu 23.10.2019r. klasy III E i A pod opieką pedagoga szkolnego  Beaty Kunikowskiej uczestniczyły w  spotkaniu z doradcą zawodowym panią Izabelą Pawluk i Izabelą Haczykowską-Wilk  w  ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Spotkanie  dotyczyło określenia zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania uczniów do wejścia na rynek prac. Trwało  dwie godziny lekcyjne dla każdej z klas i obejmowało następujące zagadnienia: znaczenie wiedzy o swoich talentach, zainteresowaniach, zawodowych, poznawanie siebie i potrzeb środowiska, predyspozycje i zainteresowania zawodowe, planowanie kariery zawodowej, planowanie ścieżek kształcenia-poznawanie rynku pracy oraz instrumentów i usług adresowanych do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, poznawanie tendencji na rynku pracy, zawodów zanikających oraz  zawodów  przyszłości. Wszyscy uczniowie za pomocą ankiety,  zbadali swoje predyspozycje zawodowe.

Opracowała Beata Kunikowska