22 października 2017 roku społeczność szkolna przywitała na stanowisku przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Klaudię Zagawę z klasy 2e. Klaudię w wykonywaniu jej obowiązków wspierać będzie Aleksandra Wawrzyn, jej klasowa koleżanka, która objęła dziś funkcję zastępcy przewodniczącego. Gratulujemy i życzymy dziewczętom owocnej pracy. Jednocześnie dziękujemy dotychczasowej przewodniczącej Elżbiecie Podwójci za pracę na rzecz Samorządu.

Opracowała: Sylwia Fabich