W ramach Poradnictwa Zawodowego organizowanego w naszej szkole przez pedagoga szkolnego Beatę Kunikowską, dnia 07 listopada 2018r.  klasa I C uczestniczyła  w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu podkomisarz Urszulą Szymczak
i młodszym sierżantem Katarzyną Król- Bińczak. Uczniowie zapoznali się z zawodem policjanta, ze specyfiką pracy w policji oraz procedurami rekrutacji. Poznali wymogi stawiane kandydatom i dowiedzieli się, jakie cechy powinien posiadać kandydat na policjanta. Tego typu spotkania pomogą młodzieży dokonać w przyszłości właściwych wyborów swojej ścieżki zawodowej.

 

   Oprac. i fot. Beata Kunikowska