Kolejne, grudniowe spotkanie Koła Teatralnego ARTEM, na którym robimy próbę przedstawienia o tematyce świątecznej, doskonale przy tym się bawiąc. To świetnie spędzony czas.

Opracowała: Beata Kunikowska