Koło Teatralne „ARTEM”
 

 

„ Z życiem, jak ze sztuką w teatrze;
ważne, nie jak długo trwa, ale jak jest zagrana.”
Seneka Młodszy


Koło Teatralne „ARTEM” powstało z inicjatywy uczniów. Podstawowym założeniem koła
jest działalność twórcza młodzieży w różnych dziedzinach, rozwój emocjonalny, uczuciowy
i ruchowy oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych takich jak:
potrzeba poznawcza,
ruchu, różnorodnego działania, zabawy, twórczości, a także potrzeby akceptacji i sukcesu,
więzi i kontaktu z rówieśnikami.
Najważniejsze Cele Artem to: rozwijanie zainteresowań teatrem, zdobywanie
i pogłębianie wiedzy z zakresu teatru i technik teatralnych, zapoznanie z technikami pracy
aktora, ćwiczenia z zakresu odgrywania ról, nawiązanie współpracy z teatrami oraz
instytucjami propagującymi działalność sceniczną i integracja środowiska uczniowskiego.
Cele będą realizowane poprzez systematyczne spotkania zespołu teatralnego, pracę nad
spektaklami i wystawianie sztuk teatralnych oraz organizację wyjść i wyjazdów do teatrów i
innych instytucji kulturalnych. Opiekunem koła jest pedagog szkolny Beata Kunikowska.
Zapraszamy na spotkania, każdy może spróbować swoich sił, nie wahaj się
w każdym momencie można do nas dołączyć!!! 🙂