Historia Klubu HDK działającego w ramach Szkolnego Koła  PCK w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Łowiczu sięga czasów Liceum Medycznego w Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu. Klub ten rozpoczął swoją działalność w 1978 roku jako jedyny klub żeński
w województwie łódzkim.

 

Ówczesnym opiekunem żeńskiego Klub HDK została Pani Irena Bryczkowska, nauczycielka ZSM w Łowiczu. Wówczas uczennice Medyka, przyszłe pielęgniarki, pod opieką Pani Ireny regularnie, honorowo oddawały krew w położonym w sąsiedztwie szkoły szpitalu.
W związku z reformą edukacji 1992 roku MZiOS podjęło decyzję o zakończeniu naboru do liceów medycznych. Wykorzystując bazę lokalową i dydaktyczną oraz włączając się w nowy trend rozwoju oświaty, polegający na rozszerzeniu sieci szkół ogólnokształcących, kierownictwo szkoły otworzyło 1992 roku Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych, gdzie młodzież liceum kontynuowała działalność klubu pod opieką Pani Ireny Bryczkowskiej.


        W roku szkolnym 1995/96 ostatni rocznik Liceum Medycznego opuścił mury szkolne,
a pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego otrzymali świadectwa dojrzałości.


         Od września 2000 roku do czerwca 2007 roku opiekunem Klubu HDK była Pani Dorota Urbańska. Od 20 listopada 2000 roku, przy współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, akcje Honorowego Oddawania Krwi zaczęto przeprowadzać na terenie szkoły. Byliśmy pierwszą taką szkołą średnią na terenie Łowicza.

Przez dłuższy czas akcje przeprowadzano 2 – 3 razy w ciągu każdego roku szkolnego.

 

Od września 2007 roku do stycznia 2017 roku opiekunem Klubu HDK była Pani Ewa Dróżka, a od września 2017 roku ponownie została nim Pani Dorota Urbańska. Ilość akcji HDK organizowanych na terenie szkoły
w ciągu każdego roku szkolnego wzrosła do czterech.

 

Od 2000 – 2006 roku pełnoletni uczniowie i pracownicy naszego liceum łącznie oddali 248 210 ml krwi, przeprowadzono na terenie szkoły 17 akcji HDK, w których wzięło udział 491 pełnoletnich uczniów naszej szkoły.

 

Od 2007 – 2013 roku pełnoletni uczniowie i pracownicy naszego liceum łącznie oddali 213 730 ml krwi, przeprowadzono na terenie szkoły 19 akcji HDK, w których wzięło udział 431 pełnoletnich uczniów naszej szkoły.

 

Od 2014 – 2017 roku pełnoletni uczniowie i pracownicy naszego liceum łącznie oddali 136 900 ml krwi, przeprowadzono na terenie szkoły 16 akcji HDK, w których wzięło udział 304 pełnoletnich uczniów naszej szkoły.

 

Łącznie nasi Honorowi Dawcy Krwi oddali 598 840 ml tego drogocennego płynu życia.

 

Sukcesem naszych krwiodawców jest:

 

  • I miejsce w etapie okręgowym w roku szkolnym 2004/2005,
    w kategorii % uczniów HDK w stosunku do ogólnej liczby pełnoletnich uczniów (na 112. pełnoletnich uczniów, krew oddało 100) w drugiej edycji turnieju, wśród 42. zgłoszonych szkół województwa łódzkiego, a
    IV miejsce w etapie krajowym.

 

  • II miejsce w etapie okręgowym w roku szkolnym 2005/2006, w kategorii % uczniów HDK w stosunku do ogólnej liczby pełnoletnich uczniów (na 112. pełnoletnich uczniów, krew oddało 84) w trzeciej edycji turnieju, wśród 44. zgłoszonych szkół województwa łódzkiego.

 

  • I miejsce w etapie okręgowym w roku szkolnym 2006/2007,
    w kategorii % uczniów HDK w stosunku do ogólnej liczby pełnoletnich uczniów (na 106. pełnoletnich uczniów, krew oddało 83) w czwartej edycji turnieju, wśród 42. zgłoszonych szkół województwa łódzkiego.

 

Promując krwiodawstwo w naszej szkole, zajęliśmy I miejsce w etapie wojewódzkim na najlepszą podstronę internetową pt.: „Nasza szkoła promuje krwiodawstwo PCK”,
w kategorii szkoła ponadgimnazjalna, zorganizowanym przez ZO PCK
w Łodzi, w roku szkolnym
2006/2007.

 

Od 2004 roku corocznie Klub HDK II LO im. Mikołaja Kopernika
w Łowiczu bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Uczelni Wyższych

w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem: „Młoda Krew Ratuje życie”.

 

Dodatkowo Klub HDK zorganizował:

 

09 listopada 2015 roku odbyła się prelekcja dotycząca honorowego oddawania krwi,
w której uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich.

 

28 listopada 2016 roku odbyła się wycieczka do z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi. Grupa 15 krwiodawców z II LO wraz
z opiekunem Panią Ewą Dróżką miała możliwość poznania pracy placówki „od podszewki”.

 

Oddając honorowo krew, mamy ogromną satysfakcję, że niesiemy bezinteresowną pomoc potrzebującym m.in. poszkodowanym w wypadkach drogowych, a także że przyczyniamy się do sukcesów krwiodawców z Łowicza – określanego mianem młodzieżowego zagłębia krwiodawstwa, gdzie ogromna ilość tego bezcennego życiodajnego płynu pochodzi od młodzieży łowickich szkół.