Współpraca II LO z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu trwa od lat. Sformalizowana została oficjalnie w 2014 roku.

         W dniu 15 października 2014 roku, w obecności Pana Krzysztofa Figata, Starosty Łowickiego, reprezentującego organ prowadzący Szkołę, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, reprezentowanym przez Panią Dorotę Urbańską, Dyrektora Szkoły, a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu, reprezentowaną przez Pana Jacka Banachowicza, Komendanta Powiatowego Policji.

         Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Policji podczas wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałej klasy o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne.

         W klasach mundurowych na zajęciach z zakresu edukacji obronnej, prowadzonych przez Pana  podkomisarza Sławomira Sobieszka, uczniowie mają możliwość poznać m.in. struktury policji w Polsce, specyfikę pracy policjanta czy zakres działań policji.

         W ramach współpracy co roku odbywają się spotkania młodzieży z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji na temat konsekwencji łamania prawa, odpowiedzialności karnej, zagrożeń cywilizacyjnych czy negatywnych skutków używek.

         Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu uczestniczy w  uroczystościach nadania wyższych stopni szkolnych kadetom II LO.