26 października 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej o objęciu naszej szkoły patronatem naukowym.

 

        Byliśmy pierwszą szkołą w Łowiczu współpracującą z WM Politechniki Łódzkiej.

 

        Umowę podpisywał i koordynował dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, obecnie profesor Politechniki Łódzkiej i prodziekan ds. studiów stacjonarnych.

 

        Patronatem ze strony Wydziału zajmował się dr inż. Łukasz Kaczmarek. Współpracę zainaugurował wykładem, który wygłosił w dniu podpisania umowy w naszej szkole. 

 

        Wydział Mechaniczny zobowiązał się do przeprowadzenia 6 zajęć laboratoryjnych w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2010 r. oraz kwiecień 2011 r.

 

        Ponadto Wydział Politechniki Łódzkiej zobowiązał się do przeprowadzenia w naszej szkole siedmiu 45 minutowych wykładów popularno-naukowych raz w miesiącu począwszy od października 2010 do kwietnia 2011 włącznie.

 

Na przykład: Wykład popularno-naukowy „Od Leonarda da Vinci do  promów kosmicznych”W ramach współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej uczniowie kolejnych roczników klas matematyczno-informatycznych uczestniczyli w wycieczkach przedmiotowych na tą uczelnię. Pod opieką dr Łukasza Kaczmarka zwiedzali wybrane laboratoria.

Na przykład: 22 marca 2012r. pod opieką p. Doroty Garstki i p. Piotra Jędrachy  uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska Wydziałowi Mechaniki Politechniki Łódzkiej, obejrzeć niektóre laboratoria i pracownie. Zaprezentowano tam między innymi kilka możliwości jednego z programów komputerowych stworzonego przez pracowników i studentów PŁ, ułatwiającego znacznie pracę inżynierską na etapie projektowania konstrukcji i budowli; pozwalającego też przewidzieć skutki użycia do budowy danych materiałów, a przez to zapobiec m. in. katastrofom.

 

        Na koniec uczniowie z opiekunami mieli okazję (jako jedna z pierwszych grup) wejść na teren budowy nowego budynku Politechniki Łódzkiej nazwanego „Fabryką Inżynierów”, który będzie w pełni nowoczesny i dostosowany do potrzeb przyszłych studentów.

 

        Grupa została zaproszona na uroczyste otwarcie „Fabryki Inżynierów” w październiku 2013 roku.

 

        Oczywiście skorzystaliśmy z zaproszenia i jesienią 2013r. mogliśmy uczestniczyć w Gali Otwarcia „Fabryki Inżynierów” (jako jedna z nielicznych zaproszonych grup szkolnych). Zwiedzaliśmy supernowoczesne laboratoria i uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych wykładach, pokazach i eksperymentach.