Samorząd Uczniowski to istotny organ szkoły, który pozwala uczniom realnie uczestniczyć
w jej życiu i mieć wpływ na jej funkcjonowanie. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły – członkiem samorządu uczniowskiego naszej szkoły staje się automatycznie każdy uczeń
w momencie przyjęcia do szkoły i przestaje nim być w chwili, gdy szkołę opuszcza. Samorząd jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów, reprezentuje ich interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działania wywiera wpływ na funkcjonowanie szkoły, może współdecydować o kwestiach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Uczniowie w sposób demokratyczny wybierają swych przedstawicieli, uczestniczą w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

A oto skład obecnego zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

Przewodnicząca – Amelia Kucińska (2c)

Z-ca Przewodniczącego – Mikołaj Badłak (3b)

Sekretarz: Honorata Polit (2a)

Członkowie Zarządu – Andrzej Szczepanik (1b), Katarzyna Litwin (2b), Natasza Kraszewska (2b), Wiktotria Kuś (1c).

.

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są p. Aleksandra Jaworska-Zielińska, Beata Kunikowska, Małgorzata Lewandowska-Smółka, Joanna Sobańska (pomocnicze opiekunki).

 

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – angażując się
w akcje charytatywne obejmujące nasz powiat, pomagając w organizacji akcji ogólnopolskich jak choćby Szlachetna Paczka, biorąc czynny udział w spotkaniach Młodzieżowej Rady Powiatu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, włączając się w organizację uroczystości i imprez szkolnych, organizując zbiórkę surowców wtórnych, przygotowując gazetki ścienne, prowadząc Kronikę Samorządu Uczniowskiego lub realizując swój ciekawy pomysł. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność Samorządu Uczniowskiego – możliwości jest wiele, każdy może znaleźć coś dla siebie. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.